Wikia


RoosklauwEdit

R.Roosklauw
Roosklauw
Leefwijze
Huidig: WindClan
Leeftijd
Leeftijd: 36 manen (3 jaar)
Namen
Kitten:
Leerling:
Krijger:
Commandant:
Rooskit
Roospoot
Roosklauw
Roosklauw
Familie
Moeder:
Vader:
Broer:
Partner:
Dochter:
Zoon:
Bosstaart
Egelhart
Zeeklauw
Cederstorm
Loofblad
Havikklauw
Opleiding
Mentor(s): Hoogster
Leerling(en): Misteriehart
Krijger positie
Voorganger: Mospels
Opvolger: Doornhart, Misteriehart
Commandant positie
Voorganger: Hoogster
Verschijningen
Levend: Rooderik's Paw Steps en Roseclaw's Mystery


Roosklauw (Origineel: Roseclaw) is een beige-kleurige, lenige, sterke poes met kleine lichtbruine, lange strepen, groene, heldere ogen en scherpe klauwen.


CeremoniesEdit

Roospoots leerling-ceremonie
Hoogster: Deze moedige, maar koppige, kitten heeft 6 manen in de WindClan gezeten en is vrij om leerling te worden.
Hoogster: Kom hier, Rooskit! Heb je nagedacht? Krijger of Medicijnkat?
Rooskit: Krijger!
Hoogster: Uitstekende keuze. Vanaf nu, tot deze poes haar krijgersnaam heeft verdiend zal deze leerling Roospoot genoemd worden. En ik word haar mentor!
Iedereen: Roospoot! Roospoot! Roospoot! Roospoot!
Verwijzing: Roseclaw's Feelings, pagina 77-78


Roosklauws Krijgers-Ceremonie
Hoogster: Roospoot, kom naar voren!
Hoogster: Roospoot, je hebt veel meegemaakt de laatste tijd als leerling. maar je hebt geweldig goed gevochten en je hebt de Clan op tijd gewaarschuwd!
Hoogster: Ik Hoogster, de leider van de WindClan doe een beroep op onze krijgervoorouders om op deze leerling neer te kijken. Zij heeft hard getraind om de werking van uw nobele krijgscode te begrijpen, en ik beveel haar nu, op haar beurt, aan als krijger, Roospoot zweer je dat je de krijgscode in ere houdt, en je Clan zal beschermen met gevaar voor eigen leven?
Roospoot: Ja, dat zweer ik!
Hoogster: Dan geef ik je nu uit de naam van de SterrenClan je krijgersnaam. Roospoot vandaag zal jij bekend staan als Roosklauw. Je zou als een nobele krijger bestaan. En ik weet zeker dat je een groot krijger zal worden. Roosklauw, ik ben trots op je om je mijn krijger te noemen, dien je Clan goed jonge kat!
Iedereen: Roosklauw! Roosklauw! Roosklauw! Roosklauw!
Verwijzing: Roseclaw's Feelings, pagina 250-251


Roosklauws commandant-ceremonie
Hoogster: Ik zeg deze woorden voor de SterrenClan en voor het lijk van Withart. Zodat hun mijn keuze kunnen horen en goedkeuren. Ik hoef er dit keer bij niet lang meer na te denken. De Commandant wordt Roosklauw!
Roosklauw: Maar, dat is geweldig! Dank je wel, Hoogster, dank je wel WindClan. Ik zal jullie allemaal zo goed mogelijk dienen. Dank jullie allemaal!
Hoogster: Graag gedaan, Roosklauw. Dit verdien je echt.
Iedereen: Roosklauw! Roosklauw! Roosklauw! Roosklauw!
Verwijzing: Roseclaw's Feelings, pagina 509-510


Roseclaw's MysteryEdit

In Roseclaw's Mystery ...