Wikia


R.Lichtster
Lichtster
Leefwijze
Huidig: DonderClan
Leeftijd
Leeftijd: Ong. 60 Moons (5 Jaar)
Namen
Kitten:
Leerling:
Krijger:
Commandant:
Leider:
Lichtkit
Lichtpoot
Lichtpels
Lichtpels
Lichtster
Familie
Moeder:
Vader:
Dochter:
Zoon:
Partner:
Onbekend
Vuurster
Spiegelhart
Havikstreep
Nachtoog
Opleiding
Mentor(s): Grijsstreep
Leerling(en): Havikstreep, Schijnpels, Vlampoot
Verschijningen
Levend: Rooderik's Paw Steps, Broke The Connection en Lightstar's Propechy


Lichtster (Origineel: (Lightstar) is een lenige, brede, sterke, slanke oranje kater. Met groene, scherpe ogen, een witte staart en krachtige achterpoten.

CeremoniesEdit

Lichtpoots leerling-ceremonie
Vuurster: Deze moedige kitten zit 6 manen in onze Clan. Het is tijd om hem tot leerling te benoemen. Lichtkit, kom naar voren!
Vuurster: Vanaf deze dag, tot hij zijn krijgersnaam heeft verdiend, zal deze leerling Lichtpoot worden genoemd. Grijsstreep wordt zijn mentor.
Iedereen: Lichtpoot! Lichtpoot! Lichtpoot! Lichtpoot!
Verwijzing: Lightstar's Propechy, pagina 21-22


Lichtpels' krijger-ceremonie
Vuurster: Je hebt vandaag grote dapperheid getoond. Heeft hij goed gevochten, Grijsstreep?
Grijsstreep: Als een krijger!
Vuurster: Ik, Vurusterster, leider van de DonderClan, doe een beroep op mijn krijgervoorvaderen om op deze leerling neer te kijken. Hij hebben hard getraind om de werking van uw nobele krijgscode te begrijpen, en ik beveel hem nu, op zijn beurt, aan als krijger. Lichtpoot, zweer je dat je de krijgscode in ere zult houden en deze Clan zult verdedigen en beschermen met gevaar voor eigen leven?
Lichtpoot: Ik zweer het!
Vuurster: Dan geef ik je nu uit naam van de SterrenClan je krijgersnaam. Lichtpoot, van nu af aan zul jij bekend staan als Lichtpels. De SterrenClan eert je moed en je kracht, en wij heten je welkom als volwaardig krijger van de DonderClan. Lichtpels, ik ben er trots op je mijn krijger te mogen noemen. Dien je Clan goed, jonge kat.
Iedereen: Lichtpels! Lichtpels! Lichtpels! Lichtpels!
Verwijzing: Lightstar's Propechy, pagina 180


Lichtpels' commandant-ceremonie
Vuurster: Luister, dan zal ik de nieuwe commandant benoemen. Ik spreek deze woorden voor het lijk van Grijsstreep, zodat zijn geest mijn keuze kan horen en goedkeuren. De nieuwe commandant wordt Schijnpels!
Schijnpels: Maar... wat een eer! Ik zal de Clan zo goed mogelijk dienen! Ik beloof het! Maar we zullen allemaal rouwen om Grijsstreep.
Verwijzing: Lightstar's Fight, pagina 333


Lichtsters leider-ceremonie
SterrenClan: Welkom, Lichtpels. Ben je bereid om je negen levens te ontvangen?
Lichtpels: Ja, ik ben bereid.
Blauwster: Met dit leven schenk ik je moed. Gebruik die goed bij de verdediging van je Clan
Zonster: Met dit leven schenk ik je lef. Dat je niet hoeft te twijfelen voor een gevecht of rouw om een kat van een andere Clan. Dat je zonder spijt een verrader kunt neerslaan. Gebruik het goed voor de daden van je Clan en van andere rondom.
Braamklauw: Met dit leven schenk ik je trouw aan wat je weet dat het juiste is. Gebruik die goed bij het loodsen van je Clan door donkere tijden.
Zachtpels: Met dit leven schenk ik je onuitputtelijke energie. Gebruik die goed bij het uitvoeren van de plichten van een leider.
Nachtwolk: Met dit leven schenk ik je bescherming. Gebruik die goed bij behouden van je Clan, zoals een moeder waakt over haar kittens.
Zwartpoot: Met dit leven schenk ik je mentorschap. Gebruik het goed bij het trainen van de jonge katten van je Clan.
Grijsstreep: Met dit leven schenk ik je mededogen. Gebruik het goed bij de zorg voor de oudsten in je Clan en voor de zieken en katten die zwakker zijn dan jij.
Hartstroom: Met dit leven schenk ik je liefde. Gebruik die goed voor alle katten die je onder je hoede hebt – en vooral voor Nachtog.
Vuurster: Welkom, Lichtpels, mijn krijger en mijn commandant. Ik heb altijd geweten dat jij op een dag een groot leider zou worden. Met dit leven schenk ik jou een nobele aard, innerlijke zekerheid en vertrouwen. Gebruik die goed bij het leiden van je Clan volgens de SterrenClan en de krijgscode. Ik groet je bij je nieuwe naam, Lichtrster. Je oude leven bestaat niet meer. Je hebt nu de negen levens van een leider ontvangen, en de SterrenClan vertrouwt je de DonderClan toe. Verdedig je Clan, zorg voor de jongen en de oudsten, houd je voorouders en de tradities van de krijgscode in ere. Leef elk leven met trots en waardigheid.
Lichtster: Ik heb nog nooit verwacht dat ik hier nu sta, bij jullie. Het ging allemaal zo snel. Nu ben ik niet meer Lichtpels meer. Maar Lichtster! Dank je, SterrenClan! Voor het geven van kansen. Het redden van katten die ik geliefd heb en voor het waken over ons. Dank je, Vuurster. Dank jullie allemaal!
SterrenClan: Lichtster! Lichtster! Lichtster! Lichtster!
Verwijzing: Lightstar's Propechy, pagina 450
Leider-informatie
Negen levens
Gegeven door Geschenk Hoe het is verloren
Blauwster
Zonster
Braamklauw
Zachtpels
Nachtwolk
Zwartpoot
Grijsstreep
Hartstroom
Vuurster
Moed
Lef
Trouw
Onuitputtelijke energie
Bescherming
Mentorschap
Mededogen
Liefde
Nobele aard
Vermoord door een das in Rooderik's Paw Steps
Gedood door een brandende boom in Lightstar's Fight
Verbrand in Shinepelt's Hate
Verloren door wonden in Rooderik's Paw Steps
Gedood door Maangoud in
Lightstar's Fight
Verloren door een diepe val in een afgrond in
Lightstar's Propechy
---
Gedood door
Maanster in Moonstar's Shadow
Verhongering in Bladkaal in
Flamestar's History
Commandanten
Naam Van Tot
Maangoud
Rooderik
Lightstar's Propechy
Lightstar's Fight
Lightstar's Fight
---