Wikia


WatersterEdit

R.Waterster
Waterster
Leefwijze
Huidig: RivierClan
Leeftijd
Leeftijd: Ong. 60 Moons (5 Jaar)
Namen
Kitten:
Leerling:
Krijger:
Commandant:
Leider:
Waterkit
Waterpoot
Waterklauw
Waterklauw
Waterster
Familie
Moeder:
Vader:
Dochter:
Zoon:
Partner:
Wolkstaart
Mistpels
Regenkit
Golfpoot
Zonstaart
Opleiding
Mentor(s): Schijnstaart
Leerling(en): Golfpoot
Verschijningen
Levend: Rooderik's Paw Steps, Broke The Connection en Waterstar's Trouble


Waterster (Origineel:(Waterstar) is een sterke, gespierde, grijsblauwe, kater met een zilvere puntje van zijn staart, blauwe ogen en scherpe klauwen, krachtige achterpoten en een slank, lenig lijf.

CeremoniesEdit

Waterpoots leerling-ceremonie
Luipaardster: Deze moedige kitten zit 6 manen in onze Clan. Het is tijd om hem tot leerling te benoemen. Waterkit, kom naar voren!
Luipaardster: Vanaf deze dag, tot hij zijn krijgersnaam heeft verdiend, zal deze leerling Waterpoot worden genoemd. Schijnstaart wordt zijn mentor.
Iedereen: Waterpoot! Waterpoot! Waterpoot! Waterpoot!
Verwijzing: Waterstar's Trouble, pagina 21-22


Waterklauws krijger-ceremonie
Luipaardster: Jullie hebben vandaag grote dapperheid getoond. Hebben ze goed gevochten, Schijntstaart?
Schijnstaart: Als echte krijgers!
Luipaardster: Ik, Luipaardster, leider van de RivierClan, doe een beroep op mijn krijgervoorvaderen om op deze twee leerlingen neer te kijken. Zij hebben hard getraind om de werking van uw nobele krijgscode te begrijpen, en ik beveel hen nu, op hun beurt, aan als krijgers. Waterpoot, Zonpoot, zweren jullie dat jullie de krijgscode in ere zullen houden en deze Clan zullen verdedigen en beschermen met gevaar voor eigen leven?
Waterpoot en Zonpoot: Dat zweer ik!
Luipaardster: Dan geef ik jullie nu uit naam van de SterrenClan jullie krijgersnaam. Zonpoot, van nu af aan zul jij bekend staan als Zonstaart. De SterrenClan eert je moed en je kracht, en wij heten je welkom als volwaardig krijger van de RivierClan. Waterpoot, vanaf dit ogenblik zul jij bekend staan als Waterklauw. De SterrenClan eert je moed en je kracht, en wij heten je welkom als volwaardig krijger van de RivierClan. Waterklauw, ik ben er trots op je mijn krijger te mogen noemen. Dien je Clan goed, jonge kat.
Iedereen: Waterklauw! Zonstaart! Waterklauw! Zonstaart!
Verwijzing: Waterstar's Trouble, pagina 313-314


Waterklauws commandant-ceremonie
Luipaardster: Luister, dan zal ik de nieuwe commandant benoemen. Ik spreek deze woorden voor de SterrenClan, zodat de geesten van onze voorouders het kunnen horen en mijn keuze goedkeuren. De nieuwe commandant is Waterklauw!
Waterklauw: Geweldig, Luipaardster! Ik zal mijn best doen om de Clan zo goed mogelijk te dienen! En ik zal deze Clan tot het puntje van mijn staart beschermen. Al is het voor gevaar van eigen leven!
Iedereen: Waterklauw! Waterklauw! Waterklauw! Waterklauw!
Verwijzing: Waterstar's Propechy, pagina 333


Watersters leider-ceremonie
SterrenClan: Welkom, Waterklauw. Ben je bereid om je negen levens te ontvangen?
Waterklauw: Je, ik ben bereid.
Vlamhart: Met dit leven schenk ik je moed. Gebruik die goed bij de verdediging van je Clan
Schijnstaart: Met dit leven schenk ik je lef. Dat je niet hoeft te twijfelen voor een gevecht of rouw om een kat van een andere Clan. Dat je zonder spijt een verrader kunt neerslaan. Gebruik het goed voor de daden van je Clan en van andere rondom.
Beekstroom: Met dit leven schenk ik je trouw aan wat je weet dat het juiste is. Gebruik die goed bij het loodsen van je Clan door donkere tijden.
Steenvacht: Met dit leven schenk ik je onuitputtelijke energie. Gebruik die goed bij het uitvoeren van de plichten van een leider.
Wolkstaart: Met dit leven schenk ik je bescherming. Gebruik die goed bij behouden van je Clan, zoals een moeder waakt over haar kittens.
Stippoot: Met dit leven schenk ik je mentorschap. Gebruik het goed bij het trainen van de jonge katten van je Clan.
Schaduwtand: Met dit leven schenk ik je mededogen. Gebruik het goed bij de zorg voor de oudsten in je Clan en voor de zieken en katten die zwakker zijn dan jij.
Smaragdoog: Met dit leven schenk ik je liefde. Gebruik die goed voor alle katten die je onder je hoede hebt – en vooral voor Zonstaart.
Luipaardster: Welkom, Waterklauw, mijn krijger en mijn commandant. Ik heb altijd geweten dat jij op een dag een groot leider zou worden. Met dit leven schenk ik jou een nobele aard, innerlijke zekerheid en vertrouwen. Gebruik die goed bij het leiden van je Clan volgens de SterrenClan en de krijgscode. Ik groet je bij je nieuwe naam, Waterster. Je oude leven bestaat niet meer. Je hebt nu de negen levens van een leider ontvangen, en de SterrenClan vertrouwt je de RivierClan toe. Verdedig je Clan, zorg voor de jongen en de oudsten, houd je voorouders en de tradities van de krijgscode in ere. Leef elk leven met trots en waardigheid.
SterrenClan: Waterster! Waterster! Waterster! Waterster!
Verwijzing: Waterstar's Trouble, pagina 450
Leider-informatie
Negen levens
Gegeven door Geschenk Hoe het is verloren
Vlamhart
Schijnstaart
Beekstroom
Steenvacht
Wolkstaart
Stippoot
Schaduwtand
Smaragdoog
Luipaardster
Moed
Lef
Trouw
Onuitputtelijke energie
Bescherming
Mentorschap
Mededogen
Liefde
Nobele aard
Vermoord door Bloedster in Rooderik's Paw Steps
---
---
Verloren door Zwarthoest in Waterstar's Trouble
---
---
---
Gedood door Maanster in Moonstar's Shadow
---
Commandanten
Naam Van Tot
Kaaktand
Zonstaart
Waterstar's Trouble
Waterstar's Trouble
Waterstar's Trouble
---

KarakterEdit

W.kitten

Kitten versie

Waterster.Leerling

Leerling versie

Waterster.Krijger

Krijger versie

Waterster.command

Commandant versie

R.Waterster

Leider versie