De Nederlandse Warrior Cats Fanfiction wiki
Advertisement

Lange tijd waren er geen echte regels op deze wiki. Dat was ook niet nodig, want al waren de regels ongeschreven, iedereen wist wel hoe het hier in zijn werk ging en wat wel en niet mocht. Op verzoek heb ik besloten om toch wat regels toe te voegen, zodat ik hier toch op terug kan vallen, mocht dat nodig zijn.

Af en toe zijn de regels meer bedoeld als richtlijnen. Mocht dat het geval zijn, dan zal dat er duidelijk bij staan. Neem alles in ieder geval serieus en mocht je vragen hebben, wees niet bang om deze te stellen.

✰Opmerkingen vooraf✰

 • Het is niet de bedoeling dat je deze regels kopieert voor je eigen wiki. Het is namelijk een stuk leerzamer en ook beleefder om zelf na te denken over wat wel en niet mag en wat eventuele uitzonderingen zijn, dan alles klakkeloos over te nemen voor je eigen wiki.
 • Als er regels worden overschreden, is het de plicht van de beheerder om daarop te wijzen. Natuurlijk mag je iemand er wel vriendelijk aan herinneren dat er hoofdnaamruimte gebruikt moet worden en dergelijk, maar het is niet de bedoeling dat je prikbordberichten naar mensen stuurt met daarin een waarschuwing. Anders ben je zelf ook in overtreding van de regels en zal je hierop aangesproken worden.

✰Wikizaken✰

Bewerken van pagina’s

 • Niemand mag de pagina van een ander bewerken zonder uitdrukkelijke toestemming. Heb je toestemming, zet dit het liefst ook in de bewerkingssamenvatting. Mocht jouw pagina toch door iemand anders bewerkt worden en vind je dit niet fijn, meld dit bij de beheerder.
 • Alle pagina's die op deze wiki worden aangemaakt moeten te maken hebben met Warrior Cats. Dit is nou eenmaal het onderwerp en het is niet de bedoeling dat je bijvoorbeeld verhalen over mensen hierop gaat zetten. Wat wel mag zijn Warrior Cats-gerelateerde onderwerpen, zoals Warrior Cats met andere dieren of een eigen bedachte groep katten.
 • Het wordt aangeraden dat je bewerkt met de Classic Editor/Broncode Modus. Dit zorgt ervoor dat je alle brondcode, die bij bewerken op deze wiki noodzakelijk is, kunt lezen.
 • Een hoofdnaamruimte is bij elke pagina verplicht. Daarmee laat je zien dat de pagina van jou is en niemand anders het mag bewerken. Een paginatitel is dan als volgt: Gebruikersnaam/Titel of Gebruikersnaams fanfictions/Titel of iets in die lijnen. Mocht je iets te creatief zijn met je hoofdnaamruimte en is het niet duidelijk meer, dan zal het beheer ingrijpen.

Vandalisme

 • Elke vorm van vandalisme is verboden op deze wiki en wordt volgens een bepaald schema ernstig bestraft.
  • Op 1 april mogen pagina's op de Nederlandse Warrior Cats wiki met mate worden gevandaliseerd, maar hier mag dit zeker niet! Zelfs al is het grappig bedoeld.
 • Vandalisme wordt alleen ernstig aangepakt als het aantoonbaar is dat iemand iets met opzet heeft willen vandaliseren. Mocht dit niet het geval zijn en de gebruiker heeft wel duidelijke uitleg gekregen, dan zal er hoogstens een blokkade volgen van enkele dagen.

Gebruikerspagina’s

 • Gebruikerspagina's mogen alleen bewerkt worden door de gebruiker waarvan die gebruikerspagina is, mits een andere gebruiker aantoonbare toestemming heeft gekregen van de gebruiker in kwestie om de gebruikerspagina te mogen bewerken.
 • Een gebruiker mag alles op zijn gebruikerspagina zetten mits dit binnen de regels van de wiki blijft.

Afbeeldingen

 • Pixelplaatjes zijn van deze wiki en morgen nergens anders op het web worden gebruikt (behalve op de normale Warrior Cats wiki) zonder toestemming van de wiki.
 • Voor alle afbeeldingen die getekend zijn en dus enigszins vallen onder "artwork" moet in de beschrijving van de afbeelding een link worden gezet naar de verklaring dat de eigenaar toestemming geeft dat het gebruikt mag worden. Werk van anderen dat niet wordt ondersteund door een bron, wordt direct verwijderd van de wiki.
 • Het plaatsen van eigen gemaakte afbeeldingen binnenshuis is toegestaan, mits het geen persoonlijke informatie bloot geeft, dus indien er namen, foto's of andere informatie op de foto's over jou te vinden is, dan wordt de afbeelding uit bescherming voor jouw veiligheid verwijderd.
 • Het plaatsen van afbeeldingen met je eigen gezicht is verboden op deze wiki. Foto's van andere delen van het lichaam zouden mogen worden geplaatst, maar het wordt niet aangeraden.
 • Het plaatsen van afbeeldingen met enige vulgaire of seksuele context wordt bestraft en de afbeeldingen worden direct verwijderd.
 • Afbeeldingen mogen alleen op pagina's worden gezet als deze enige verduidelijking geeft over het onderwerp van de pagina. Afbeeldingen die niets toevoegen worden van de pagina verwijderd.
 • Afbeeldingen die nergens toe dienen op deze wiki kunnen worden verwijderd om spam tegen te gaan. Dus houdt er rekening mee dat we niet je fotoboek zijn.

Media

 • Het gebruik van andere media zoals filmpjes, geluidsfragmenten of andere mediavormen is toegestaan zolang het geen persoonlijke informatie bevat.
 • Om media te uploaden moet je de volledige rechten hebben, bij artwork, filmmateriaal of ander content waar uit op te maken valt dat dit geclaimd kan worden, moet altijd een link naar een verklaring van toestemming in de beschrijving van het bestand staan.

Prikborden

 • Prikborden zijn bedoeld voor vragen, gesprekken over de wiki, fandom te voeren, gebruik ze dan ook daarvoor. Een prikbord is niet een plek om veel korte berichten te sturen, daarvoor is de chat een beter middel. Bij teveel overlast op een draadje (thread), kan een beheerder besluiten om de draad te sluiten.
  • Prikborden zijn geen WhatsApp. Dus geen berichten als "zullen we morgen in de stad afspreken?"
 • Er mogen geen persoonlijke gegevens worden uitgewisseld op een prikbord.
 • Wanneer er een conflict ontstaat op een draadje van iemands prikbord dient de beheerder daar naar te kijken en actie te ondernemen.
 • Het spammen van gebruikers via een prikbord is verboden en alle opzettelijke pogingen worden dan ook afgekeurd en verwijderd.

Categorieën

 • Met ingang van 3 mei 2020 moeten alle aangemaakte pagina's tenminste één categorie, je gebruikersnaam of Gebruikersnaams fanfictions, bevatten. Zo kan iedereen je pagina's makkelijk terugvinden. Hoeveel categorieën je verder nog gebruikt, bepaal je zelf, maar zorg dat je bijvoorbeeld "Voorbeeldpoots moederkatten" toevoegt in plaats van "de moederkatten", want dat laatste is erg algemeen.
  • Oudere pagina's hoeven niet bewerkt te worden, maar dat wordt wel gewaardeerd door het beheer.

Beheerders

 • Luister naar het beheer. Ook als jouw situatie niet beschreven staat in de regels op deze pagina, kunnen zij door middel van vergelijkingen met wel bestaande regels toch maatregelen nemen.
 • Speel zelf geen mini-beheerders, al bedoel je het nog zo goed.
  • Dit houdt in dat je taken van het beheer overneemt, zoals antwoorden op vragen die aan hun gesteld worden.

✰Delen persoonlijke informatie✰

Wat is toegestaan?

De volgende informatie mag je op de wiki of chat delen:

 • Je mag je leeftijd delen.
 • Je mag je voornaam delen.
 • Je mag je land, regio of plaatsnaam delen.
 • Je mag je lengte, gewicht, of andere uiterlijke kenmerken en lichamelijke zaken.
 • Je mag je nationaliteit, etniciteit of geslacht delen.

Alle bovenstaande informatie dient door andere gebruikers te worden gerespecteerd. Niemand mag ermee worden gepest en/of worden bekritiseerd tenzij de gebruiker zelf er aanleiding naar zoekt. De staff zal oordelen of de informatie wordt gerespecteerd en of er aanleiding is gezocht door de gebruiker.

 • Je mag een mailadres delen, indien je mailadres geen hints bevat naar je achternaam of andere persoonlijke informatie die ook niet op de wiki zou mogen staan.
 • Je mag bepaalde sociale media delen, zie Sociale Media voor meer informatie.

DISCLAIMER: Dat je bepaalde informatie mag delen, wil niet zeggen dat je het per se hoeft. Je blijft het recht behouden om informatie voor jezelf te houden en geen enkele van de bovenstaande informatie hoef je verplicht te delen.

Wat is niet toegestaan?

De volgende informatie mag je nooit delen op de wiki, chat en privéchat:

 • Je mag nooit je eigen of iemand anders' achternaam delen.
 • Je mag nooit een foto van jezelf of van je naasten plaatsen op de wiki.
 • Je mag nooit je volledige woonadres delen. Dat wil zeggen dat de volgende dingen nooit gedeeld mogen worden:
  Postcode
  Straatnaam
  Huisnummer
  De omgeving waar je huis (of dat van een ander die je goed kent) zich bevindt.
  Afbeeldingen waar de wijk van het woonadres klaarblijkelijk te zien is.
 • Je school/universiteit mag ook niet gedeeld worden, evenals plekken waar je werkt of vaak komt, zoals het adres van een supermarkt.

Wanneer in een afbeelding of een ander mediabestand dat je plaatst bepaalde informatie te zien/lezen is die niet gedeeld mag worden, dan breek je ook de regels, dus plaats dit niet!

Sociale media

Wat zijn sociale media?

Met sociale media bedoelen wij platformen waar iedereen meer persoonlijke informatie kwijt mag dan op deze wiki.

Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat zijn bijvoorbeeld sociale media waar meer persoonlijke informatie te verkrijgen is dan op deze wiki is toegestaan.

Let op!

Gamegezelschappen, fora en chats zoals bijvoorbeeld Discord, Amino, Reddit, Tumblr, DeviantArt en Playstation/Xbox Multiplayer vallen niet onder Social Media. Voor deze platformen gelden dezelfde regels als voor het mailadres: je mag je account delen, indien je account geen hints bevat naar je achternaam of andere persoonlijke informatie die ook niet op de wiki zou mogen staan.

Wat mag je met Social Media accounts doen?

 • Het delen van een Social Media account op de wiki is toegestaan, mits het voldoet aan de wikiregels: dat het account geen voor- en achternaam, geen foto's van jezelf of andere persoonlijke informatie bevat.
 • Het vragen naar iemands Social Media account op de wiki is verboden.
 • Het delen van een Social Media account in een een privébericht op de chat is toegestaan, mits de andere persoon dit kan waarderen. Is dit niet het geval, bied dan je excuus aan!
 • Het vragen naar iemands Social Media account via een privébericht op de chat is toegestaan, maar wanneer de andere persoon aangeeft dat die het niet wil delen, zul je dit moeten accepteren. Wanneer dit niet wordt opgevolgd kan de andere persoon dit aangeven bij een beheerder.

Onthoud!

 • Pas op jezelf!
 • Besluit nooit iets als je het niet zeker weet.
 • Vraag het aan de beheerders als je iets niet zeker weet of als je een probleem hebt.
 • Wanneer iemand nee zegt, dan is dat nee en moet je niet proberen de persoon ervan te overtuigen.
 • Laat je niet intimideren door anderen, je hebt zelf het recht om informatie voor jezelf te houden!

✰Vulgair taalgebruik en beledigingen✰

Scheldwoord- en vloekwoorden

Vooraf

Schelden en vloeken wordt niet getolereerd op deze wiki.

Er wordt aangeraden dat wanneer iemand echt de behoefte voelt om te vloeken, het jargon (taalgebruik) van de Warrior Cats katten gebruikt wordt.

Gebruik dus bijvoorbeeld de volgende scheld- en vloekwoorden altijd op deze wiki, dan houden we het leuk en gezellig:

 • Van de ratten gebeten: Dom, idioot
 • Zo stom als een das met de kolder in zijn kop: Heel dom
 • Muizenbrein: Domoor

Wat kan nu wel en wat echt niet?

Voor het beheer is het soms heel lastig in te schatten wat nu als heftig scheldend/vloekend kan worden ervaren.

Bijvoorbeeld:

Situatie 1: Twee katten zijn aan het jagen, de ene kat struikelt, de ander zegt lollig bedoeld: "Jij, sukkel!" Beiden katten lachen.
Situatie 2: Twee katten hebben prooi gevangen en komen elkaar tegen, de een zeg tegen de ander: "Wat ben jij een sukkel zeg, met je miezerige kleine stuk prooi." De andere kat is nu echt aangeslagen en verdrietig omdat de kat oprecht beledigd is.

Wat hier geschetst wordt is het probleem met scheldwoorden. Ze kunnen lollig zijn, maar soms ook beledigend en hard. Daarom zal niet op alle scheld- en vloekwoorden een verbod komen.

Wel is dus belangrijk in welke context het gebruikt wordt. Wordt je gepest, belachelijk gemaakt of bedreigd door een iemand die je uitscheldt dan treedt het beheer daar hard tegen op, geef het dus altijd aan als je je gekwetst voelt door een andere gebruiker!

"Mag je dan alles schelden en vloeken?"

Nee!

Er zijn bepaalde woorden die niet op de wiki geplaatst mogen worden en die categoriseren we als volgt:

Verboden scheld- en vloekwoorden:

 • Alles wat betreft ziektes en aandoeningen (uitzonderingen: pestkind, pleuris, krijg een strontoog, takke- , klere (cholera), oen/kluns (gecastreerde ezel)).
 • Alles wat betreft erotiek.
 • Geslachtsdelen, al mogen sommige woorden in bepaalde omstandigheden wel gebruikt worden, maar zie Seksueel taalgebruik voor meer.
 • Beledigende woorden op basis van ras, religie, overtuiging, standpunt, geaardheid of mening. Al kan dit soms wankelen.
 • Verwensingen die echt veel te vulgair zijn. De graad ligt bij de andere persoon. (val dood, kan soms lollig bedoeld zijn of bloedserieus, daarom moet de andere persoon zelf aangeven of hij het niet prettig vindt).
 • Zeer onsmakelijke woorden die op het verkeerde moment of tegen de verkeerde persoon gebruikt worden. Dus poep, shit, pies, reet, kont etc. mogen niet gebruikt worden als het niet wordt getolereerd door de omgeving. Spreek ook altijd iemand aan als je liever niet hebt dat die persoon zo tegen jou of anderen spreekt. Wanneer je zelf wordt aangesproken dan dien je respectvol om te gaan met de ander en er naar te luisteren.

Onthoud dat je het beste geen enkel woord kan gebruiken wat vervelend opgevat kan worden. Staat jouw woord bij de uitzonderingen, maar gebruik je het wel op een verkeerde manier, dan kan het beheer alsnog actie ondernemen.

✰Claimen✰

Zie hiervoor: Gemeenschap: Claimregels.

✰Reclame✰

Het komt steeds vaker voor dat jonge, nieuwe gebruikers eigen wiki's oprichten. Dat is natuurlijk heel spannend en nog leerzaam ook, want het beheren van je eigen site is een ervaring die je in je verdere leven nog kan gebruiken.

Deze wiki's blijven meestal klein, met een paar actieve gebruikers. Wat het beheer dan vaak ziet, is dat de kersverse beheerders hierheen komen om hun wiki te promoten. Dat is heel slim, omdat deze wiki al wat groter is en heel veel gebruikers heeft.

Toch willen we niet dat de Warrior Cats wiki een afvoerputje wordt van alle nieuwe wiki's die hier proberen om leden te werven. Dat klopt namelijk niet met de intentie van dit platform: waar fans van Warrior Cats samenkomen. Hierom zijn er regels over reclame ingesteld. Deze gelden voor wiki's, fanfictions en dergelijke zaken.

Waar mag je geen reclame maken?

 • Je mag geen reclame maken voor een wiki door middel van een blogbericht. Dus voor de duidelijkheid, ook niet ergens in een zinnetje "ik zit nu ook op de … wiki"
  • Je mag wel een blog maken om je fanfiction te promoten, zolang deze op deze wiki staat.
 • Je mag geen reclame maken door prikbordberichten over je wiki naar gebruikers te sturen. Hier gelden uitzonderingen: als het gesprek te maken heeft met het onderwerp van je wiki, mag je best een keertje naar jouw site verwijzen.
  • Als iemand graag op de hoogte gehouden wilt worden van jouw fanfiction, dan is het prima als je diegene weleens een prikbordbericht stuurt. Maar dit geldt alleen voor fanfictions die op deze wiki staan.
 • Je mag geen reclame maken in reacties onder pagina's van anderen.
 • Je mag geen reclame voor een wiki maken in een openbare chat. Fanfictions mogen wel, maar kom niet random een gesprek binnenvallen.

Waar mag het dan wel...?

 • Op je profielpagina mag je zoveel reclame maken als je maar wilt.
 • Als iemand interesse toont, mag je best een linkje delen op de privéchat.

✰Overige zaken✰

 • Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen account. Als dit gehackt wordt en het vervelende gevolgen heeft voor gebruikers, kan je account (tijdelijk) uitgeschakeld worden. Dit is voor je eigen veiligheid.
Advertisement